Skoči na glavno vsebino

PODATKI O ŠOLI

IME IN SEDEŽ

GLASBENA ŠOLA TREBNJE
Kidričeva ulica 11
8210 Trebnje

T: 07 304 41 62
M: 051 640 012

E: tajnistvo@gs-trebnje.si

PODATKI O USTANOVITELJU

Glasbeno šolo Trebnje je ustanovila Občina Trebnje z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje. (Objavljeno v Uradnem listu RS št. 20 – 10. 4. 1997, št. 19 – 13. 3. 2009). Na podlagi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 pa je ustanoviteljica zavoda tudi Občina Mirna (Uradni list RS, št. 81/2011).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Glasbeno šolo Trebnje obiskujejo učenci iz občin:

  • Trebnje
  • Mirna
  • Mokronog-Trebelno
  • Šentrupert
Dostopnost