Skoči na glavno vsebino

ZGODOVINA ŠOLE

Trebnje ima častitljivo dolgo dobo skrbi za glasbeno izobraževanje, ki je s svojimi začetki povezano z Občinskim pihalnim orkestrom (ta ima svojega »prednika« v Trški godbi, ustanovljeni že leta 1926). V šolskem letu 1964/65 je bilo namreč za potrebe orkestra na pobudo takratnega vodje Občinskega pihalnega orkestra Jožeta Teršarja prvič organizirano uradno izobraževanje, in to v okviru novomeške glasbene šole.

Pomemben mejnik v uradnem glasbenem izobraževanju v Trebnjem pomeni šolsko leto 1973/74, ko je bil na Osnovni šoli Trebnje, v okviru katere so takrat delovali oddelki glasbene šole, zaposlen prof. Ivan Matoš. Zaradi razmeroma velikega števila učencev je bila podana pobuda o ustanovitvi glasbene šole kot organizacijske enote pri osnovni šoli, kar je bilo potrjeno s sklepom na seji občinske izobraževalne skupnosti 27. 11. 1975. Prof. Ivan Matoš je postal njen prvi vodja.

V taki organiziranosti je šola delovala do 31. 12. 1979, ko je prešla kot enota pod okrilje Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je v letih od 1983–1988 deloval v okviru Vzgojno-izobraževalne organizacije Trebnje, ki je združevala vse osnovne šole v takratni občini).

Od leta 1993 Glasbena šola Trebnje deluje kot samostojen zavod.

Dostopnost