TEKMOVANJA

Tekmovanja v šolskem letu 2020/21

REZULTATI MEDNARODNEGA TEKMOVANJA MATIJE BRAVNIČARJA 2021

Lia Kramarič

ZLATO PRIZNANJE IN 3. NAGRADA  v 1. kategoriji

Mentorica:
Ana Avšič
Ljudmila Hysz

ZLATO PRIZNANJE 
v 1. kategoriji

Mentor:
Matej Avšič
Alina Gričar

SREBRNO PRIZNANJE 
v 3. kategoriji

Mentorica:
Ana Avšič
Lana Rupnik

SREBRNO PRIZNANJE 
v 3. kategoriji

Mentor:
Matej Avšič
Laura Kaferle

BRONASTO PRIZNANJE 
v 3. kategoriji

Mentorica:
Ana Avšič

 

 

REZULTATI MEDNARODNEGA TEKMOVANJA IMMCC MARIBOR 2021

Slavko Hysz

ZLATO PRIZNANJE v kategoriji IV. b (solfeggio)

BRONASTO PRIZNANJE v kategoriji IV. c  (glasbena teorija)

Mentorica: Nives Šebjan